SOLID67, Kompakta I/O moduler | Murrelektronik

SOLID67

Byta protokoll på ett ögonblick

SOLID67 är de nya kompakta I/O-modulerna från Murrelektronik. De underlättar installationen i fält och är mycket fördelaktiga i applikationer med IO-Link sensorer och ställdon. De tillhandahåller åtta IO-Link portar direkt på modulen och kan även enkelt integrera klassiska I/O´s i systemet.

Fullt kapslade och med  imponerande vibrations- och chockvärden (15 och 50 G) är modulerna förberedda för användning i krävande industriella miljöer - inom ett temperaturområde från –20 till +70 ° C. Detta öppnar en dörr till många applikationer. Omfattande diagnostisk alternativ i modulen, via styrningen och genom en integrerad webbserver gör felsökning till en enkel övning.

  • Korta I/O kablar till ventiler och sensorer
  • M12 och Push/Pull anslutningar
  • Undvik kopplings fel
  • Omfattande diagnostik
  • Resistent metallhus och i robust design
Använda alla anslutningar
Förenklad lagerhållning
IP67 klassad
Kortare installationstider
Minimalt krav på utrymme
Riktad avstängning
Robust
Murrelektronik använd alla portarna piktogram
Använda alla anslutningar

Anslutningarna (stift 4) i IO-Link-modulerna är multifunktionella; de kan användas för IO-Link sensorer och ställdon, men de kan också konfigureras som klassiska ingångar eller utgångar. Bara en enda modul behövs för att hantera signaler av olika slag.

Murrelektronik förenklar lagring piktogram
Förenklad lagerhållning

SOLID67-modulerna är kompatibla med fler protokoll; de stöder ProfiNet och EtherNet / IP. Beroende på protokollt, ställs en omkopplare på modulen om till aktuellt protokoll. Detta minskar behovet av flera varianter. Färre moduler av olika typer behöver hållas till hands.

Murrelektronik ip-klassat piktogram
Resistent mot krävande miljöer

Modulen är dammtät, manipuleringssäker och skyddad mot tillfällig nedsänkning, vilket definieras som att spendera upp till 30 minuter i vatten som är 1 m djup.

Murrelektronik kortare installationstider piktogram
Kortare installationstider

De kompakta M12-matningskablarna (L-kodade) kan hantera upp till 16A. Strömförsörjningen kan matas till flera moduler. Detta förenklar installationen och minskar kabeldragning. PI (användarorganisation för Profibus och ProfiNet) ser M12 L-kodade anslutningar som den framtida standarden för spänningsmatning.

Murrelektronik minimerar utrymmeskrav piktogram
Minimalt krav på utrymme

Med en bredd på bara 30 millimeter är de smala IO-Link-varianterna av SOLID67 idealiska för användning i installationer där utrymmet är begränsat. Modulerna kan anslutas direkt intill processen, då kan sensorer och ställdone anslutas med de korta anslutningskablar.

Beteende vid kortslutning

Om det sker en kortslutning på en ingång eller en utgång är det bara den berörda ingångsporten eller utgångskanalen som stängs av, inte hela modulen. Angränsande in-eller utgångar förblir aktiva. Röda lysdioder indikerar fel och en signal skickas till styrningen.

Fylld huskropp med skyddsbeläggning

 Huset i zinkgjutgods har en skyddande yta som skydd vid svetsapplikationer. Modulen är resistent mot svetsgnistor och uppfyller kapslingsklass IP67.Det helt fyllda huset gör modulen vibrationsbeständig (vibration 15 g,shock 60g) och lämplig för applikationer i krävande industriell miljö.

Du kanske också är intresserad av

Alltid tillgänglig!
Vi tar hand om dina frågor...