Impact67, kompakta fältbussmoduler | Murrelektronik

Impact67

Kompakt fältbussmodul för digitala signaler

Fokus på kostnadseffektivitet

Med Impact67, kan ni implementera kostnadseffektiva fältbusslösningar med enkla, digitala signaler.De helt fyllda robusta modulerna finns med olika kommunikationsprotokoll.Funktionerna inkludera: LED indikeringen på varje port,gruppdiagnostik och IP67 kapsling.

Ekonomisk decentralisering

  • Korta I/O kablar till ventiler och sensorer
  • Inbyggd T-koppling för kraft och kommunikation underlättar installationen
  • Välj mellan fördefinierade eller konfigurerbara I/O moduler
Diagnostik
En kanals avstängning
IP67 klassad
Murrelektronik diagnostik piktogram
Omfattande diagnostik alternativ

Varje kanal kan övervakas individuellt för olika fel som t.ex. överbelastning, sensorkortslutning eller trådbrott. I händelse av ett fel tänds en LED vid den berörda porten. Dessutom skickas ett meddelande till styrenheten.

Riktad reaktion på kortslutningar

I händelse av kortslutning på ingången eller utgången , stängs endast den drabbade kanalen av.De övriga in- och utgångarna påverkas inte.Den nedstängda kanalen indikeras med en röd LED och larm skickas till styrningen.

Murrelektronik ip-klassat piktogram
Resistent mot krävande miljöer

Modulen är dammtät, manipuleringssäker och skyddad mot tillfällig nedsänkning, vilket definieras som att spendera upp till 30 minuter i vatten som är 1 m djup.

Du kanske också är intresserad av

Alltid tillgänglig!
Vi tar hand om dina frågor...