MVK Metal Safety fältbussmodul | Murrelektronik

MVK Metal Safety

Fältbuss moduler för aktiv säkerhet

Skydd för människa och maskin

Säkerhet är mycket viktigt inom bilindustrin. MVK Metal Safety fältbussmodul är en mycket intressant aktiv säkerhetsteknologilösning. MVK Metal Safety möjliggör installationer som uppfyller säkerhetskrav Safety Integrity Level 3 (enligt IEC 61508 och IEC 62061) och Performance Level e (enligt EN ISO 13849-1). MVK Metal Safety finns med antingen bara ingångar eller med både ingångar och utgångar.

Mindre Kabeldragning, Mer Diagnostik

  • Korta I/O kablar till ventiler och sensorer
  • M12 och Push/Pull anslutning
  • Unvik anslutnings fel
  • Omfattande diagnostik
  • Resistent metallhus i robust design
Diagnostik
Diskrepanstid
IP67 klassad
PROFINET/PROFIsafe
Robust
Säkerhet med motsatt polaritet mellan kanaler
Säkra adresser
Visuell Support
Murrelektronik diagnostik piktogram
Omfattande diagnostik alternativ

Varje kanal kan övervakas individuellt för olika fel som t.ex. överbelastning, sensorkortslutning eller trådbrott. I händelse av ett fel tänds en LED vid den berörda porten. Dessutom skickas ett meddelande till styrenheten.

Kompenserar tidsförseningar

Om en ingångsport används med två kanaler kan detta orsaka tidsförseningar, t.ex. av olika sensorer. Dessa förseningar kan kompenseras med en justerbar avvikelsetid.

Murrelektronik ip-klassat piktogram
Resistent mot krävande miljöer

Modulen är dammtät, manipuleringssäker och skyddad mot tillfällig nedsänkning, vilket definieras som att spendera upp till 30 minuter i vatten som är 1 m djup.

Murrelektronik profinet profisafe piktogram
Ett säkert fältbussprotokoll

PROFIsafe är en säkerhetsrelaterad utvidgning av PROFINET-fältbussprotokollet och det överför säkerhetsrelaterade data. Detta innebär: du kan fortsätta använda en redan befintlig kommunikationsstruktur, vilket sparar kabeldragning och installationstid.

Fylld huskropp med skyddsbeläggning

 Huset i zinkgjutgods har en skyddande yta som skydd vid svetsapplikationer. Modulen är resistent mot svetsgnistor och uppfyller kapslingsklass IP67.Det helt fyllda huset gör modulen vibrationsbeständig (vibration 15 g,shock 60g) och lämplig för applikationer i krävande industriell miljö.

Fel upptäcks omedelbart

MVK Metal Safety har en separat och parametrerbar klock signal. Överslag orsakade av klämda kablar eller jordfel detekteras omedelbart.

ProfiNET Safety konfigurationer

Säkerhets relaterade komponenter har sina egna adresser inom ett ProfiNET system.På MVK Metal Safety modulen kan du ställa adressen via tre stycken lättillgängliga vridbrytare.

Murrelektronik visuell support piktogram
Gult står för säkerhet

De gula kontaktinsatserna, ljus ringarna och märkskyltarna visar tydligt att denna modul är en säkerhetsmodul.

Du kanske också är intresserad av

Alltid tillgänglig!
Vi tar hand om dina frågor...