I/O-system en överblick | Murrelektronik

I/O System

Lösningar för alla applikationer

Murrelektroniks I/O-system ansluter ställdon och sensorer för ett system till styrningen.

Kraven på I/O-system är mycket olika. Vissa installationer har många I/O-punkter nära varandra, i andra fall kan det vara långt mellan punkterna. Miljön kan vara välorganiserad eller krävande. Murrelektronik erbjuder olika I/O-system, från passiva distributionslösningar till högpresterande fältbussystem.

Murrelektronik I/O System överblick

Alltid tillgänglig!
Vi tar hand om dina frågor...