Automation inom fordonsindustrin | Murrelektronik
Murrelektronik erbjuder produkter och lösningar för bilindustrin

Bilindustrin

Murrelektronik är er partner i fordonsindustrin

Från press, kaross och lackeringsverkstäder, från tillverkning till slutmontering - alla processer inom fordonsindustrin måste anpassas till minsta detalj. De måste vara pålitliga och mycket tillgängliga för att undvika dyra stilleståndstider. Materialindustrin har en viktig tvärdelningsfunktion. Elektriska monospårssystem eller automatiserade styrda fordonssystem flyttar fordonsdelar mellan de olika systemen. Samtidigt fungerar materialhantering som komponentlagring mellan processer. Dessa processer måste köras utan några fel, därför är diagnostisk av högsta prioritet i dessa system.

Mångsidiga processer inom fordonsindustrin

Charging station for electric vehicles

New Energy Vehicles

Skapar morgondagens teknik idag

Tillverkningen av fordon som körs på elektriska batterier eller bränsleceller innebär stora utmaningar inte bara för biltillverkare utan också för producenterna av tillhörande laddningsinfrastruktur. Oavsett om det är i body shop, batterimontage eller utveckling av väte elektrolysatorer - automation och industrialiseringslösningar från Murrelektronik gör produktionsprocesser mer ekonomiska.

Måleri & Montering

Flerstegsprocessen i måleriet

Flerstegsprocessen med målning måste vara flexibelt organiserad, eftersom här målas ofta olika fordonstyper i olika färger. Hög systemtillförlitlighet krävs för att undvika driftstopp. Installationslösningar för slutmontering måste skapas flexibelt eftersom kraven ständigt förändras. Kompakta produktdimensioner underlättar hanteringen.

Motor- och växellådsproduktion inom fordonsindustrin

Drivlina

Motor- och växellådsproduktion

Motor- och växellådsproduktionen kräver komponenter som är motståndskraftiga mot olja och smörjmedel. Installationslösningarna måste vara kostnadseffektiva och flexibla eftersom varje system utgör en ny utmaning. Det är viktigt att komponenterna är små eftersom utrymmet i maskinerna är begränsat.

Body Shop

Robusta och beständiga komponenter med IP67

Robusta och beständiga komponenter med IP67 kapsling behövs i den hårda industrin som finns i karossmiljön. Modulerna måste vara motståndskraftiga mot vibrationer och svetsstänk. Omfattande diagnostisk alternativ hjälper till att minska stilleståndstiden. För verktygsbyten på robotar krävs snabba uppstartstider och det kan uppnås, med bland annat Murrelektroniks Fast-Start-Up eller QuickConnect-koncept. Fältbusskommunikationen med koppar eller fiberoptisk teknik säkerställer dataöverföring utan fel.

Body Shop i fordonsindustrin
Press Shop i fordonsindustrin

Pressverkstaden

Pressverkstäder är ofta mycket automatiserade

Alla tillverkningssteg är helt automatiska. Komponenterna måste vara motståndskraftiga mot vibrationer och stötar. Högkvalitativa komponenter från Murrelektronik ger högsta tillförlitlighet och hjälper till att säkerställa maskintillgänglighet för att minska kostsamma stillestånd.

Listade produkter

Du hittar våra produkter i projektböcker och dokument från stora biltillverkare över hela världen.

Världsomfattande support

Murrelektroniks Global Automotive Team har specialiserad branschkunskap för att hjälpa ditt företag med era fordonsprojekt oavsett var verksamheten bedrivs.

Minskad stilleståndstid

Det breda sortimentet av diagnosalternativ som gäller för Murrelektroniks produkter, alltifrån LED-lamporna på våra passiva Exact12-distributionsboxar till webbservern för våra Cube67-fältbussystem, innebär att tidskrävande felsökning tillhör något av det förgångna och att maskinens tillgänglighet ökar.

Från lysdioderna på vår Exact12 kopplingsbox till webservern på vårt Cube67 fältbussystem. Det stora urvalet av diagnostik alternativ som finns tillgängligt på Murrelektroniks produkter reducerar tidskrävande felsökningar för att öka maskinens tillgänglighet.

Alltid tillgänglig!
Vi tar hand om dina frågor...