Murrelektronik står för kvalitet - över hela världen | Murrelektronik
Murrelektronik står för kvalité - i hela världen

Produktion
och kvalitet

Garanterad kvalitet

Samma högkvalitativa produktionslinjer och processer finns i alla våra produktionsanläggningar världen över. Följaktligen får ni det högt ställda standardkravet för varje produkt från Murrelektronik oavsett var ni köper den. Vårt globala system för hantering av leveranskedjan säkerställer tillgängligheten i våra produktions- och logistikanläggningar – mer än 32 000 m² utrymme över hela världen – så att ni kan få den del ni behöver, när ni behöver den.

Produktion och logistik

Vi är stolta över våra korta leveranstider till våra kunder. För att det ska vara möjligt förlitar vi oss på ett globalt produktionsnätverk på fem platser i viktiga delar av världen. Lokal produktion säkerställer att produkterna finns tillgängliga när du behöver dem. Läs mer om varje anläggnings expertisområden genom att klicka på en plats nedan.

Kompetenscenter för fältbussystem – Oppenweiler, Tyskland

På vår produktionsanläggning Oppenweiler – i anslutning till utvecklingsavdelningen – finns vår avancerade produktionslinje för fältbussystem. Produktionsprocesserna är precis lika moderna som de färdiga produkterna – Industri 4.0, produkt- och processpårbarhet och produktion baserad på samarbete mellan människa och maskin, täcker hela spektrumet av modern automation inom detta område.

Core Fokusprodukter: Fältbussmoduler för applikationer IP20 och IP67

Rundtur i fältbussproduktionen

ISO 9001-certifikat

Kompetenscenter för kontaktdon – Stollberg, Tyskland

I vår anläggning i Erzbergen kretsar allt kring kablar och kontakter. Här sker utveckling och produktion av över 30 000 olika artikelnummer. Från denna plats kommer också delar från Murrelektronik Express (MEX). Produkter med MEX-beteckning har kortare ledtid för att möta kundernas behov.

Kärnprodukter: M8/M12-runda kontaktdon, M12-elkablar, M23-drivkablar, ventilkontakter och uttag

Rundtur i produktionen av kontaktdon

ISO 9001-certifikat

Kompetenscenter för nätaggregat – Stod, Tjeckien

Fabriken i Stod är vår största anläggning vad gäller yta. De flesta av våra nätaggregat tillverkas här. Här finns också vårt utvecklings- och designcenter för transformatorer.

Kärnprodukter: Transformatorer, nätaggregat, MICO, gränssnitt, störningsskydd, kontaktdon

Rundtur i transformatorproduktionen

ISO 9001-certifikat

Kompetenscentrum – Shanghai, Kina

Shanghaifabriken har utformats och byggts för att snabba upp leveranstiderna för våra kunder i Asien. Fabriken är specialiserad på att tillverka transformatorer för att uppfylla kraven på den lokala marknaden.

Kärnprodukter: Transformatorer, nätaggregat, M8- och M12-runda kontaktdon och ventilpluggar

Kompetenscenter för kabelset – USA

Över 10 000 olika kontaktdonsversioner utvecklas och produceras för den nordamerikanska marknaden i vår fabrik strax norr om Atlanta, Georgia. Detta gör att vi kan möta den lokala efterfrågan med korta leveranstider och fokus kan riktas mot marknadsspecifika krav.

Kärnprodukter: M8- och M12-runda kontaktdon, TPE-kabelset

Logistikcenter – Oppenweiler, Tyskland

Vi strävar efter att säkerställa snabb produktleverans till våra kunder världen över. För att göra det förlitar vi oss på ett globalt logistiknätverk med anläggningar i Amerika, Europa och Asien. Global hantering av leveranskedjan säkerställer smidiga processer i våra logistikanläggningar över hela världen, vilket möjliggör korta avstånd och korta leveranstider.

Det största logistikcentret finns vid Murrelektroniks huvudkontor i Oppenweiler, Tyskland. Det helautomatiserade lagersystemet rymmer mer än 45 000 containerplatser och ett permanent lager för över 1 000 000 artiklar från våra sektorer för nätaggregat, gränssnitt, I/O-system och anslutningsteknik. Från den här basen kan vi garantera våra kunder kortast möjliga leveranstid över hela världen.

Testcenter – Oppenweiler, Tyskland

Murrelektronik har sitt eget testcenter och EMC-labb på plats vid vårt huvudkontor i Oppenweiler, Tyskland. Testcentret är tillgängligt för våra egna produkter såväl som från andra företag. Detta är en viktig tillgång och en stor fördel vid utveckling av nya produkter. Vårt EMC-laboratorium (elektromagnetisk provning) har ackrediterats av DAkkS (Deutsch Akkreditierungsstelle GmbH) och vi kan utföra dessa och andra tester relaterade till elsäkerhet, mediemotstånd med mera.

Genom att ha möjlighet att testa och certifiera produkter kan vi ge råd under utvecklingsfasen som minskar kostnaderna under design- och konstruktionsfasen samtidigt som vi får ut produkterna snabbare på marknaden.

Oppenweiler(DE)
Stollberg(DE)
Stod(CZ)
Shanghai(CHN)
Atlanta(USA)
Logistikcenter
Testcenter

Vårt löfte

Vi eftersträvar en anläggning med noll fel. Vi investerar kontinuerligt i maskiner, anläggningar och kvalitetskontroller för att ständigt förbättra de tekniska processerna.

Våra högkvalitativa produkter är resultatet av våra leverantörers engagemang, tidstestade processer och kontinuerliga förbättringsåtgärder.

Alla våra anläggningar är DIN ISO-certifierade och revideras regelbundet.

Hej
Alltid tillgänglig!
Vi tar hand om dina frågor...