MICO+ Intelligent kraft distribution | Murrelektronik

MICO+

Intelligent kraftfördelning

Övervakar, Detekterar, Reagerar

MICO+  är Murrelektroniks intelligenta kraftfördelningsmodul för 24 och 48 V DC applikationer.Denna skåpskomponent övervakar strömmen på upp till fyra kanaler. Det indikerar när man når maximal belastning och stänger av kanalen om det finns kortslutningar eller överbelastning.

Elektronisk krets styrning för 24 och 48 V DC

  • 4 utgångskanaler
  • Justerbara strömområden
  • Fjärrstart och avstängning med en 24 eller 48 VDC-signal (beroende på enhet)
  • Grupplarmkontakt
  • Minimal strömförlust
  • Temperaturoberoende
  • Perfekt avstängningsfunktion: så tidigt som nödvändigt, så sent som möjligt
90% varning
Applikationer över helavärlden
Felsökning
Fjäderplint
Fördröjd uppstart
Integrerat byglingssystem
Kapacitiv last
Slå på och stänga av flexibelt
Murrelektronik varningsmeddelande piktogram
Tidigt el förebyggande

När 90% av den valda strömbelastningen på en kanal uppnås blinkar lysdioden grönt. Detta hjälper till att förrbygga slitage av motor eller ventiler i ett tidigt skede om kanalerna löser ut under drift på grund av ett ökat kraftbehov.

Murrelektronik global applikations piktogram
Omfattande godkännanden

MB redundant modulen har värdsomspännande godkännanden. Detta är viktigt för de företag som arbetar internationellt.

Driftsförhållanden sparas

Varje kanals status sparas på MICO´n även vid spänningsbortfall. Detta förenklar felsökningen när spänningen återkommer på kanalerna.

Underhållsfri och vibrationsresistant

Fjäderplintar möjliggör installation på kortast möjliga tid.De är undrhållsfria och vibrationsbeständiga.Periodiskt underhåll för att efterdra skruvplintarna behövs inte längre.

Murrelektronik fördröjd start piktogram
Undvik uppstart spikar

MICO eliminerar uppstart spikar med sekventiell start av de individuella kanalerna.Detta gör att ni kan dimensionera ert nätaggregatet till det genomsnittliga behovet istället för behovet vid uppstart.

Minskad installationstid

Flera MICO-moduler kan anslutas via det integrerade byglingssystemet. Detta minskar både installationstiden och risken för felkoppling.

Upp till 20000 µF

Upp till 20 000 µF kan lastas per kanal. Så det är möjligt att övervaka ett antal höga kapacitiva laster med en enhet.

Murrelektronik koppla på och av flexibelt piktogram
Aktiverar kanalerna individuellt

Varje kanal kan slås på eller av genom att trycka på en knapp.

Du kanske också är intresserad av

Alltid tillgänglig!
Vi tar hand om dina frågor...