MICO Pro® Intelligent kraft distribution | Murrelektronik

Mico Pro®

Flexibel 24V ström övervakning

Modulariserad till maximal effekt

Mico Pro® är det innovativa strömövervakningssystemet från Murrelektronik för 12 och 24 VDC applikationer med patenterad avstängningsprocess. Det modulära systemet gör det möjligt för dig att anpassa systemet exakt för den specifika applikationen vilket ger ett gynnsamt kostnads-nyttoförhållande samtidigt som det är platsesparande. Den patenterade avstängningsprocessen garanterar optimal maskintillgänglighet. En ytterligare fördel: ett integrerat koncept för potential distribution som avsevärt reducerar kopplingsarbeskåpet.

Du kan välja mellan moduler med en, två eller fyra utgångskanaler. På Fix-modulerna är trippströmmarna (2, 4, 6, 8, 10 och 16 A) fixerade vilket gör dem till en manipuleringssäker lösning. På Flex-modulerna kan trippströmmen justeras med en knapptryckning från 1 till 10 A eller från 11 till 20 A. Deras smala bredd på 8, 12 eller 24 millimeter möjliggör betydande platsbesparingar. Upp till 30 000 µF kan lastas per kanal. Så det är möjligt att övervaka ett antal höga kapacitiva laster med en enhet.

Mico Pro kan kaskaderas. Detta betyder: på en Mico-kanal med en trippström på mer än 10 A kan en annan Mico Pro-station anslutas.

Full kraft! Mico Pro finns med integrerad strömförsörjning

Nya strömförsörjningar för omkopplingsläge med en utgångsström på 5 eller 10 A kan integreras direkt i Mico-Pro®-stationer. Denna kombination skapar mer utrymme i kontrollskåpet eftersom det ersätter strömmodulen. Strömförsörjningen för switch-mode fortsätter att stödja funktioner som generellt larmmeddelande, 90 procent tidig varning, styrsignal för fjärrunderhåll. Du kan också leverera upp till 20 A ström genom att aktivera parallellläget. Energieffektiviteten är hög, vilket håller temperaturen i kontrollskåpet lågt. Med praktiska broar som knäpps in kan strömförsörjningsenheterna för kopplingsläge anslutas till övervakningsmodulerna i några enkla steg utan behov av extra ledningar.

Bygg din egen Mico Pro online

Det intelligenta strömövervakningssystemet från Murrelektronik kan helt anpassas för att optimalt tillgodose applikationens behov. Den nya onlinekonfiguratorn gör den här processen lätt.

Mico Pro online-konfigurator

Mico Pro® står för

  • Modularitet - exakt ända ner till den sista kanalen
  • Integrerat potentialfördelningskoncept - förenklar installationsarbetet avsevärt
  • Praktisk hantering - montering utan verktyg
  • Diagnostik - på modulen eller via PLC
  • Kanalspecifik koppling - ersätter kopplingsnivå
90% varning
Applikationer över helavärlden
Byglingssystem
Felsökning
Fjäderplintsanslutning
Fördröjd uppstart
Murrelektronik varningsmeddelande piktogram
Tidigt el förebyggande

När 90% av den valda strömbelastningen på en kanal uppnås blinkar lysdioden grönt. Detta hjälper till att förrbygga slitage av motor eller ventiler i ett tidigt skede om kanalerna löser ut under drift på grund av ett ökat kraftbehov.

Murrelektronik global applikations piktogram
Omfattande godkännanden

MB redundant modulen har värdsomspännande godkännanden. Detta är viktigt för de företag som arbetar internationellt.

Anslut med MICO

Med det integrerade byglingssystemet kan MB Redundancy Balance kombineras med MICO, den elektroniska strömövervakningsmodulen för elektroniska kretsar, utan ytterligare anslutningar. Byglingssystemet är ett snabbt och enkelt sätt att ansluta moduler ,samtidigt som man undviker felkoppling och bibehåller en lastförmåga på upp till 40A.

Driftsförhållanden sparas

Varje kanals status sparas på MICO´n även vid spänningsbortfall. Detta förenklar felsökningen när spänningen återkommer på kanalerna.

Betydande tidsbesparing

Fjäderplintar är designade så att anslutnings kabeln enkelt kan anslutas framifrån.Anslutningen är permanent och behöver inte efterspännas.Detta är ett enkelt sätt att göra en säker anslutnig och samtidigt minska installationstiden.

Murrelektronik fördröjd start piktogram
Undvik uppstart spikar

MICO eliminerar uppstart spikar med sekventiell start av de individuella kanalerna.Detta gör att ni kan dimensionera ert nätaggregatet till det genomsnittliga behovet istället för behovet vid uppstart.

Du kanske också är intresserad av

Alltid tillgänglig!
Vi tar hand om dina frågor...