MICO Basic Intelligent kraft distribution | Murrelektronik

MICO Basic

Intelligent kraftfördelning

Övervakar, Detekterar, Reagerar

MICO Basic är Murrelektroniks intelligenta kraftfördelningsmodul för 24 V DC applikationer. Den övervakar kraftfördelningen och reagerar på kortslutningar genom att stänga av kanalen så sent som möjligt men så tidigt som nödvändigt. MICO Basic är perfekt för alla applikationer som skydd för sensorer och ställdon med liknande krav. De aktuella områdena är förinställda och modulerna övervakar fyra eller åtta kanaler med 2, 4 eller 6 A.

Elektronisk krets styrning för 24 V DC

  • 4 eller 8 utgångskanaler
  • Förinställda trippströmmar: 2, 4 eller 6 A
  • Sparar utrymme! Kräver 66% mindre utrymme jämfört med effektbrytare
  • Fjärrstart med en 24 V DC-signal
  • Grupplarmkontakt
  • Minimal strömförlust
  • Temperaturoberoende
  • Perfekt avstängningsfunktion: så tidigt som nödvändigt, så sent som möjligt
90% varning
Applikationer över helavärlden
Felsökning
Fjäderplint
Fördröjd uppstart
Integrerat byglingssystem
Kapacitiv last
Murrelektronik varningsmeddelande piktogram
Tidigt el förebyggande

När 90% av den valda strömbelastningen på en kanal uppnås blinkar lysdioden grönt. Detta hjälper till att förrbygga slitage av motor eller ventiler i ett tidigt skede om kanalerna löser ut under drift på grund av ett ökat kraftbehov.

Murrelektronik global applikations piktogram
Omfattande godkännanden

MB redundant modulen har värdsomspännande godkännanden. Detta är viktigt för de företag som arbetar internationellt.

Driftsförhållanden sparas

Varje kanals status sparas på MICO´n även vid spänningsbortfall. Detta förenklar felsökningen när spänningen återkommer på kanalerna.

Underhållsfri och vibrationsresistant

Fjäderplintar möjliggör installation på kortast möjliga tid.De är undrhållsfria och vibrationsbeständiga.Periodiskt underhåll för att efterdra skruvplintarna behövs inte längre.

Murrelektronik fördröjd start piktogram
Undvik uppstart spikar

MICO eliminerar uppstart spikar med sekventiell start av de individuella kanalerna.Detta gör att ni kan dimensionera ert nätaggregatet till det genomsnittliga behovet istället för behovet vid uppstart.

Minskad installationstid

Flera MICO-moduler kan anslutas via det integrerade byglingssystemet. Detta minskar både installationstiden och risken för felkoppling.

Upp till 20000 µF

Upp till 20 000 µF kan lastas per kanal. Så det är möjligt att övervaka ett antal höga kapacitiva laster med en enhet.

Du kanske också är intresserad av

Alltid tillgänglig!
Vi tar hand om dina frågor...