Cube67 - Applikationslösningar och industrier | Murrelektronik

Applikations lösningar

Industrier

Vi har över 100 olika I/O-moduler – finn den bästa lösningen för er

Fältbussystemet Cube67 erbjuder ett installationskoncept med maximal flexibilitet. Tack vare det stora urvalet av olika moduler kan den idealiska lösningen implementeras för alla applikationer, i mycket olika branscher och industrier. Dessa exempel visar applikationsexempel från den verkliga världen av industriella maskiner och system.

Specialmaskiner    Verktygsmaskiner    Logistik    Bilindustrin    Robot    Livsmedelsindustrin F&B    Förpackningsindustrin    Träindustrin

Cube67 I specialmaskiner

Cube67 systemet, med sin flexibilitet och kompakta dimension, är lämpligt för applikationer med begränsat installationsutrymme, I/O-modulerna placeras invid processen. De multifunktionella portarna och det stora antalet kanaler (upp till 32 IO per I/O-modul) gör dem optimala för att uppfylla kraven i denna bransch. Systemkabeln minskar kabeldragningen. Cube67 ansluter inte bara olika digitala, analoga och IO-Link sensorer och ställdon, utan integrerar också ventilpaket i installationen på ett ekonomiskt och effektivt sätt. “Machine Option Management” (MOM) minimerar uppstartstiderna efter verktygsbyte eller vid konvertering av maskiner och installationer.

Cube67 I verktygsmaskiner

De robusta och helt kapslade cube67 modulerna och alla systemkomponenter tål att utsättas för oljor och smörjmedel. Detta säkerställer långvariga installationslösningar. Ventiler med ett högt effektbehov på upp till 2 A kan också styras utan problem. Omfattande diagnostisk möjligheter säkerställer maximal produktivitet.

Cube67 inom logistik

Det flexibla modularrangemanget och I/O-modulernas multifunktionella parametrerbara anslutningar gör kopplingsboxar överflödiga. Detta reducerar installationsarbetetet. Den integrerade I/O-kontrollen gör det möjligt att ta delar av systemet i bruk i förväg. Eftersom systembusskabeln är färdigkontakterad och enkelt ansluts, kan maskindelar separeras för transport och tas i drift snabbt efter montering. Funktionsmoduler med RS485- och IO-Link-gränssnitt gör det enkelt att använda RFID-sensorer eller komplexa sensorer. Detta möjliggör nätverksautomatisering.

Cube67 I bilindustrin

I fordonsproduktionen är värdeskapandet nära kopplat till att minimera driftstopp hos maskiner och installationer. Cube67 systemets M12- alt. M8 anslutningar tillsammans med “Machine Option Management” (MOM) och den automatiserade adressfunktionen möjliggör korta installationstider. Cube67 Diagnostic Gateway erbjuder omfattande diagnostisk data tillgängliga online i alla webbläsare. Dessa data kan också överföras till många molnanalysapplikationer via OPC-UA.

Cube67 och robotar

Tack vare “Machine Option Management” (MOM) kan verktygsbyten göras mycket snabbt. Detta minimerar stillestånd och ökar produktionen. Systemkabeln är torsionsbeständig och behöver mycket lite utrymme i slangpaketet. Den kompakta designen av Cube67 modulerna tillsammans med deras höga vibrations- och stöttålighet gör dem till ett perfekt val för robotapplikationer.

Cube67 I livsmedelsindustrin F&B

De robusta Cube67 modulerna IP69K i hygienisk design möjliggör aktiva installationslösningar direkt i livsmedelszonen. Dyra terminalboxar och komplexa installationer sparas som ett resultat. En enda Cube67 systemkabel reducerar kostsam kabeldragningen av enskilda kablar på rostfria kabelstegar till ett minimum.

Mer om Cube67 i livsmedelsindustrin

Cube67 I förpackningsindustrin

"Bussbyte utan systembyte" i Cube67 systemet, gör system och maskiner lämpliga för global användning. Cube67 systemet behandlar signaler med lämpliga funktionsmoduler (räknare, logik) direkt i fältet, vilket möjliggör kortast möjliga svarstider. Enheter (MOVIMOT®) styrs av systemet på ett ekonomiskt och enkelt sätt.

Cube67 inom träbearbetning

Inom träbearbetning är flexibla och effektiva lösningar viktiga. Cube67 systemet med sina olika moduler möjliggör lösningar även för de mest utmanande applikationerna. Planerings- och installationsarbetetet kan reduceras avsevärt på detta sätt.

Hej
Alltid tillgänglig!
Vi tar hand om dina frågor...