Cube67 Diagnostic Gateway | Murrelektronik

Cube67 Diagnostic Gateway

Diagnostik på ett enkelt sätt

Fördelar vid driftsättning, underhåll och för maskinoperatörer

Murrelektroniks Cube67 fältbussystem erbjuder omfattande diagnostik möjligheter. Vår Diagnostic Gateway modul tillåter Plug & Play åtkomst till data via ett Ethernet-gränssnitt. Denna lösning är enkel att implementera och ger tydliga instruktioner i händelse av fel samtidigt som den möjliggör maximal tillgänglighet för maskinen.

 • Vid driftsättning används Diagnostic Gateway för att undersöka kubsystemets topologi och upptäcka eventuella installationsfel i ett tidigt skede.
 • Servicepersonalen på maskinen och systembyggaren lokaliserar fel genom att tillfälligt ansluta Cube67 Diagnostik Gateway modulen. Det är också en perfekt lösning vid godkännande av maskiner. Även permanent ansluten är modulen intressant för att kunna använda fjärråtkomst t.ex.  för att kunna vägleda elektriker på plats.
 • Maskin- eller systemoperatör som har Cube67 Diagnostic Gateway permanent ansluten kan reagera på eventuella problem i ett tidigt skede. I bästa fall har instruktioner för felsökning redan implementerats, vilket gör det möjligt för servicetekniker att ta med sig rätt del när reparation ska göras.

Cube67 Diagnostic Gateway är verktyget som talar ditt språk!

 • Diagnostik och topologidetektering utan ytterligare programmering
 • Enkel anslutning av Cube67 Diagnostik Gateway modulen mellan Cube67 bussnoden och de anslutna I/O moduler i Cube67 installationen.
 • Fungerar med alla Cube67 bussnoder - naturligtvis bakåtkompatibel med äldre moduler
 • Webbläsar- och plattformsoberoende presentation av Cube67 topologin, processdata och diagnostik information
 • Diagnostikminne ( loggbok ) även vid snabba kortvariga fel
 • Modulnamn och felmeddelanden i klartext
 • Fältbuss- och styrsystemoberoende
 • Dataförsörjning via OPC UA-gränssnitt som grund för övergång till Industri 4.0

Snabb service tack vare tydlig diagnostik

Med Cube67 vet maskinoperatören vad som händer på maskinens I/O- nivå när som helst och var som helst. Detta gör att de kan vara proaktiva när fel eller flaskhalsar blir uppenbara. De omfattande process- och diagnosdata görs tillgängliga antingen via PLC eller oberoende av fältbuss via Cube67 diagnostc gateway. Detta möjliggör en hög upplösningshastighet för första samtal via fjärråtkomst .

Cube67 i Onlineshop

Webbservern för Cube67 Diagnostic Gateway

Användaren får en översikt över Cube67 systemet och Cube67 Diagnostic Gateway med information över t.ex. anslutningsdata, systemets spänningar och strömmar.

Tydlig presentation av systemtopologin, både grafiskt och i tabellform, med alla process- och diagnostik data, i live-status.

Detaljerade diagnos- och systemmeddelanden, inklusive en exakt, förklaring i klartext, beskrivning av effekterna och information om hur du löser felet.

Hej
Alltid tillgänglig!
Vi tar hand om dina frågor...