Cube67 Safety | Murrelektronik

Cube67 Safety

Integrera säkra utgångar i Cube67 systemet

Hög säkerhetsstandard för maskiner och applikationer

Decentraliserade installationskoncept från Murrelektronik gör det möjligt att uppnå de höga säkerhetsstandarderna för maskiner och applikationer.

Installera säkerhetsutgångar enkelt och pålitligt i maskiner och applikationer med Cube67-systemet. Vi har K3 expansionsmoduler inom vårt Cube67 system som uppfyller säkerhetsnivåerna PL d och SIL 2. Dessa moduler har en separat spänningsmatning som kan anslutas till säkerhetsanordningarna och som vid behov kan avaktivera utgångarna.

Cube67 Safety moduler och säkerhetsreläer

  • Säker avstängning av utgångarna
  • Två säkra spänningspotentialer

Cube67 Safety moduler och MVK Safety fältbuss modul
Säkra utgångar

I kombination med säkerhetsreläer eller fältbussmodulen MVK Metall Safety kan upp till tolv utgångar sättas spänningsfria i två separata spänningskretsar.

  • Aktiv säker spänningsförsörjning av Cube67 modulerna via MVK Safety ProfiSafe
  • Det finns inget behov av ett säkerhetsrelä eller ytterligare strömförsörjning
  • Lägg till ytterligare säkra utgångar genom att koppla ihop spänningskretsarna

Cube67 Safety - Ventilpaket
Drastiskt reducerat installationsarbete

En anslutning av ventilpaket kan möjliggöra upp till 16 säkra utgångar i fyra grupper för pneumatiken. Här kan installationsarbetet drastiskt minska  genom att använda en kabelmodul med flerpolskontakt.

  • Säker avstängning av pneumatiken
  • Upp till 16 säkra utgångar på 4 spänningspotentialer
  • Reducerat installationsarbete tack vare kabelmodul med flerpolskontakt
Hej
Alltid tillgänglig!
Vi tar hand om dina frågor...