Cube67 Hygienic Design | Murrelektronik

Cube67 Hygienic Design

Lämplig för alla livsmedelszoner

Enkel rengöring

Livsmedelssektorn har särskilt krävande krav på hållbarhet och rengöring av komponenterna som används i ett system. Cube67 Hygienic Design modulerna har utformats för att uppfylla dem.

De består av ett slutet hus av rostfritt stål och gängade hylsor i V4A (1.4404) och är utformade så att de lätt kan rengöras. Med den höga kapslingsklassen IP69K kan Cube67 lösningen användas i livsmedelzonen.

Detta erbjuder en stor potentiell kostnadsbesparing:

  • Genom att använda Cube67 hygieniska designmoduler kan de dyra anslutningslådorna för livsmedelssektorn, i rostfritt stål, sparas.
  • Den parallella kabelförläggningen av enskilda kablar via rostfria kabelstegar är extremt komplex inom livsmedelsindustrin. Cube67 systemet möjliggör en direkt processanslutning med en enda systemkabel.
  • Ventilpaket kan anslutas kostnadseffektivt via IO-Link-mastermodulen.

Med en systemkabel direkt till processen

Inom livsmedelsindustrin är point-to-point anslutningar särskilt arbetskrävande på grund av de höga rengöringskraven. Användningen av bara en Cube67 systemkabel visar sig vara särskilt effektiv här.

Alltid tillgänglig!
Vi tar hand om dina frågor...