Cube67 Hygienic Design | Murrelektronik

Cube67 Hygienic Design

Lämplig för alla livsmedelszoner

Enkel rengöring

Livsmedelssektorn har särskilt krävande krav på hållbarhet och rengöring av komponenterna som används i ett system. Cube67 Hygienic Design modulerna har utformats för att uppfylla dem.

De består av ett slutet hus av rostfritt stål och gängade hylsor i V4A (1.4404) och är utformade så att de lätt kan rengöras. Med den höga kapslingsklassen IP69K kan Cube67 lösningen användas i livsmedelzonen.

Detta erbjuder en stor potentiell kostnadsbesparing:

  • Genom att använda Cube67 hygieniska designmoduler kan de dyra anslutningslådorna för livsmedelssektorn, i rostfritt stål, sparas.
  • Den parallella kabelförläggningen av enskilda kablar via rostfria kabelstegar är extremt komplex inom livsmedelsindustrin. Cube67 systemet möjliggör en direkt processanslutning med en enda systemkabel.
  • Ventilpaket kan anslutas kostnadseffektivt via IO-Link-mastermodulen.

Med en systemkabel direkt till processen

Inom livsmedelsindustrin är point-to-point anslutningar särskilt arbetskrävande på grund av de höga rengöringskraven. Användningen av bara en Cube67 systemkabel visar sig vara särskilt effektiv här.

Hej
Alltid tillgänglig!
Vi tar hand om dina frågor...