Emparro ACCUcontrol UPS modul | Murrelektronik

Emparro ACCUcontrol

Att hålla maskiner vid liv

Emparro ACCUcontrol UPS-modulen avrundar den högpresterande Emparro-spänningsförsörjnings serien. Vid strömavbrott växlar det automatiskt till batteridrift och förhindrar maskinens driftstopp. Att investera i ett UPS-system betalar ofta för sig själv första gången ett stopp undviks.

Externa blybatterier med en kapacitet på upp till 40 Ah säkerställer en långvarig överbryggningsperiod. UPS-modulen finns för 20 A- eller 40 A-system. Emparro ACCUcontrol kan monteras utan användning av verktyg och är underhållsfri. Eftersom den bara är 65mm bred behöver 20A-modellen mycket lite utrymme i styrskåpet.

Pålitlig strömförsörjning vid spänningsbortfal

  • Driftstopp av maskin förhindras av en oavbruten växling till batteridrift vid strömavbrott
  • Maximal livslängd genom temperaturstyrd batteriladdning
  • Hög driftsäkerhet genom omfattande kontroll- och diagnostik alternativ för förebyggande underhåll
  • En avstängningsfunktion för IPC:er förhindrar dataförlust med en lättanvänd datorprogramvara.
Enkel anslutning
Förebyggande underhåll
Maximal livslängd
Murrelektronik enkel anslutning piktogram
Enkel anslutning till IPC

Emparro ACCUcontrol kan enkelt anslutas till en industridator via mini-USB. Vid strömavbrott stängs industridatorn av på ett kontrollerat sätt. Dessutom är övervakning av nätspänning och batteriets laddningsstatus möjlig. Driftstillstånd kan dokumenteras i ett protokoll och driftsparametrar kan enkelt ställas in utan problem.

Murrelektronik prediktivt underhåll piktogram
Förebyggande underhåll : få information innan fel inträffar

Emparro ACCUcontrol övervakar permanent det inre motståndet hos anslutna batterier. Om gränserna överskrids ger enheten en varningssignal viar en larmkontakt. Batteribytet kan sedan planeras till nästa underhållsperiod. Denna prediktiva information förhindrar att inte planerade fel inträffar och minskar risken att behöva skicka ut servicetekniker för små jobb.

Murrelektronik maximal livstid piktogram
Maximum life time: Maximal livslängd : Ju svalare, desto bättre

Batterierna presterar bättre och får en längre livslängd i svalare temperaturer. Därför kan Emparro ACCUcontrol ladda batterier baserat på temperatur. Laddningsspänningen är anpassad till omgivningstemperaturen. Denna funktion gör att du kan uppnå maximal batterilivslängd, även i en miljö med hög temperatur.

Du kanske också är intresserad av

Hej
Alltid tillgänglig!
Vi tar hand om dina frågor...