Great Place to Work | Murrelektronik

mars 24, 2023

Murrelektronik utses till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser™ 2023

Great Place to Work® utser Murrelektronik till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser™ 2023! Murrelektronik tar plats på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser™. Murrelektronik rankas som nummer 7 på listan över små organisationer med 20–49 anställda. Bakom utmärkelsen står Great Place to Work®, som årligen genomför världens största medarbetarundersökning.

Johanna Bakhtiari, Henrik Abrahamsson och Rebecka Håård tar emot priset på Great Place To Work® galan i Stockholm den 23 mars. 

 

- Det är otroligt roligt att bli utnämnd till 7:e bästa arbetsplatsen i Sverige redan första året. Vi har varit väl medvetna om att framgången ligger hos dem anställda, och aktivt jobba med att ge bästa möjliga förutsättningar att trivas på jobbet genererar ett extraordinärt starkt team, säger Henrik Abrahamsson, försäljningschef på Murrelektronik.

Resultatet bygger på en grundlig analys av medarbetarnas konfidentiella svar i världens största medarbetarundersökning, Trust Index™, som utförs av Great Place To Work®.

- Efter en noggrann granskning av Murrelektronik resultat i vår medarbetarundersökning och deras initiativ för att skapa en riktigt bra arbetsplatskultur för alla sina medarbetare kan vi utse Murrelektronik till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser™ 2023. Murrelektronik är en förebild när det kommer till sättet att arbeta med tillit, stolthet och gemenskap på och vi hoppas att fler ska bli inspirerade att ta efter, säger Jeanette Bergvall, vd Great Place to Work®.

 

Murrelektronik utmärker sig på listan med sitt höga resultat på påståendet om Rättvisa & Gemenskap. Hela 100% procent av medarbetarna på Murrelektronik upplever att vi är klanderfria på dessa värdegrunder.

  • Något jag personligen blir extra stolt över, är det övergripande resultatet utav denna undersökning. Det ger oss ett kvitto på att vi är ett företag med utmärkta värdegrunder. På ett nästan poetiskt vackert sätt har vi lyckats skapat ett DNA som bidrar till att både medarbetare och kunder stannar hos oss över en lång tid, säger Henrik Abrahamsson, försäljningschef på Murrelektronik.

Om Sveriges Bästa Arbetsplatser™ 2023

Great Place to Work® har undersökt arbetsplatskulturen för 100 miljoner medarbetare i över 100 länder, däribland Sverige. Sveriges Bästa Arbetsplatser bygger på resultatet från tusentals medarbetarenkäter i landet, där medarbetare konfidentiellt har utvärderat sina arbetsgivare när det kommer till ledarskap, rättvisa, jämställdhet, tillit, respekt och gemenskap. Sådant som Great Place To Works trettioåriga forskning visar är avgörande för att bygga riktigt bra arbetsplatser, som är lönsamma och gynnsamma för människor och samhällen. 

Respondenterna har tagit ställning till 61 påståenden som sammantaget mäter hur väl organisationerna presterar inom dessa avgörande områden.  De 55 organisationer i Sverige som fått högst betyg rankas som Sveriges Bästa Arbetsplatser™ och får använda benämningen under 12 månader. 

Med stöd från 30 års data är Great Place To Work® världsledaren inom arbetsplatskultur. Genom sin For All™-modell och Trust Index™-undersökning ges organisationer erkännande och verktyg för att skapa en genomgående positiv medarbetarupplevelse.

Se den fullständiga lista av Sveriges Bästa Arbetsplatser™ 2023: https://www.greatplacetowork.se/listor/sveriges-baesta-arbetsplatser-2023/ 

Senaste nytt från vårt företag

Achieve More Together - Murrelektronik becomes 60th member of Single Pair Ethernet System Alliance

Networking is the main topic of the Industrial Internet of Things (IIoT). The technology behind Single Pair Ethernet has the potential to drive this topic forward. Murrelektronik…

Läs mer

Murrelektronik Austria moves into new office space at Vienna Airport

A new chapter has begun for automation technology specialist Murrelektronik in Austria as it takes up residence at its new address: “Office Park 4” at Vienna AirportCity. The…

Läs mer

Martin Kram becomes Vice President Sales Germany at Murrelektronik

Murrelektronik, a specialist in decentralized automation technology for machines and plants, is making a mid-year change to its sales management team. Martin Kram has been Vice…

Läs mer

Alltid tillgänglig!
Vi tar hand om dina frågor...