Decentraliserade lösningar för ökad effektivitet i fordonsindustrin | Murrelektronik

juni 29, 2023

Decentraliserade lösningar för ökad effektivitet i fordonsindustrin

Strävan efter ökad effektivitet och digitalisering är mer uttalad inom fordonsindustrin än inom någon annan bransch. Murrelektroniks automationsplattform Vario-X möjliggör för både enklare och snabbare installation som säkerställer att företag är redo för framtiden.

Snabb installation, flexibel applikation: Vario-X 


För att kunna konkurrera i en mer expanderande fordonsmarknad behö­ver tillverkare ha tillgång till modern teknik med tillräcklig kapacitet för att kunna möta den ökande globala efterfrågan. Vario-X tar ett steg längre och erbjuder 100 procent decentraliserad och skåpsfri automation. Med ett flexibelt och skalbart installationskoncept kan installationstiden förkortas med upp till 40 procent och samtidigt bibehålla högsta prestanda.  Med robusta vatten- och dammtäta höljen, säkerställer Vario-X en tillförlitlig spännings-, signal- och datahantering - helt utan behov av ett styrskåp.  Andreas Blonde, Market Manager på Murrelektronik AB förklarar hur in­stallationstiden kan förkortas med en digital tvilling. 

- Vario-X har automatiserats med en digital tvilling från start. Med digi­tal tvilling sparar man tid och pengar i alla projektfaser - planering, in­stallation, drift och service. Montörer kan även använda den digitala tvil­lingen som en 3D-ritning via app eller virtual reaity (VR).

Ekonomisk hållbarhet och klimatpåverkan 


I vissa fall har pneumatik en så hög förlusteffekt som upp till 80 procent, vilket delvis beror på läckage i systemet och ineffektiva ställdon. Att ersätta pneumatiska automationstillämpningar med Vario-X minskar energiförbrukningen och ökar hållbarheten ur flera perspektiv. Vinsterna illustrerades i en nyligen genomförd studie där Murrelektroniks automations plattform jämför­des med traditionell pneumatik i en industriapplikation, där man såg att klimatpåverkan minskade med nästan 60 procent tack vare Vario-X. 

Vinst för såväl företag och personal som för miljön. 

Senaste nytt från vårt företag

Achieve More Together - Murrelektronik becomes 60th member of Single Pair Ethernet System Alliance

Networking is the main topic of the Industrial Internet of Things (IIoT). The technology behind Single Pair Ethernet has the potential to drive this topic forward. Murrelektronik…

Läs mer

Murrelektronik Austria moves into new office space at Vienna Airport

A new chapter has begun for automation technology specialist Murrelektronik in Austria as it takes up residence at its new address: “Office Park 4” at Vienna AirportCity. The…

Läs mer

Martin Kram becomes Vice President Sales Germany at Murrelektronik

Murrelektronik, a specialist in decentralized automation technology for machines and plants, is making a mid-year change to its sales management team. Martin Kram has been Vice…

Läs mer

Hej
Alltid tillgänglig!
Vi tar hand om dina frågor...