MSDD Hybrid Fältbuss Koppling | Murrelektronik

MSDD Hybrid Fältbuss Koppling

Hantera data och kraft

Anslutning till omvärlden

MSDD-hybridfältbuss koppling överför data och kraft från skåpet till fältet. En repeaterfunktion förstärker och bearbetar signalerna.

Produktegenskaper

  • Snabb installation
  • Enkel service
  • Skyddad av galvanisk separering
  • Baud rate ändring under drift
  • Repeater och koppling i en del
  • Lämplig för Profibus FMS/DP
Baud Rate
Segmentlängd
Status-LED
Variabla anslutningar
Automatisk detektering

MSDD hybrid fältbuss kopplingar detekterar automatiskt och kontinuerligt aktuell Baud rate. Det är möjligt att ändra Baud rate under drift.

Tre helt separerade segment

Med MSDD hybrid fältbuss kopplingar kan man skapa tre oberoende ,galvaniskt separerade segment.Med en Baud rate på 1,5 Mbit/s, kan dessa segment vara upptill 200 m långa.Med en Baud rate på 12 Mbit/s, kan segmenten vara upptill 100 m långa.

Murrelektronik status led piktogram
Snabb översikt

Med integrerad LED för status indikering och enkel diagnostik.

Många alternativ

HanBrid-, M12 eller 7/8 kontakter kan användas i fält. I apparatskåpet , kan anslutningarna göras på plint eller med Sub D9 kontakter.

Du kanske också är intresserad av

Hej
Alltid tillgänglig!
Vi tar hand om dina frågor...