Decentraliserade automatiseringslösningar | Murrelektronik

Varje år installerar våra kunder över 1,8 miljoner I/O moduler

Decentraliserade automatiseringslösningar

Avancerade koncept för elinstallation...

anslut alla sensorer och ställdon i maskiner eller system till styrenheten eller molnlösning på det mest ekonomiska sättet.

Nyckeln till bästa möjliga elektriska installationen är att beakta alla faser i maskinen eller systemets livscykel. Tillverkarna av maskiner och system bör också dra nytta av det valda elektriska installationskonceptet, liksom de framtida operatörerna. Fokus ligger på låga "totala ägandekostnader" och en "livscykel" som är lönsamt för alla inblandade parter.

Hur gynnar det tillverkarna?
 • Standardisering och förenkling av planerings och programmeringsprocesser
 • Betydande förenkling av ledningar
 • Minskning av det utrymme som krävs i kontrollskåpet
 • Enkel montering (Plug & Play)
 • Höga moduleringsmöjligheter i applikationen
 • Låg variation i de nödvändiga komponenterna
 • Kortare drifttider
 • Maskiner kan levereras snabbare
 • Integrerad säkerhet, säkerhetsaspekter är en del av konceptet
 • Stärka konkurrenskraften genom attraktiva lösningar
Hur gynnar det maskin och anläggningsförare?
 • Hitta fel istället för att söka genom kanalgranulära och olika diagnostisk alternativ
 • Enkelt och proaktivt byte av komponenter i betydelsen prediktivt underhåll
 • Låga stilleståndstider, hög maskintillgänglighet, maximal effekt
 • Digitalisering av processer och rutiner

Det finns inga hyllor för elinstallationer...

Dessutom finns det ett brett utbud av applikationer och krav. Bara tre exempel:

 • I vissa maskiner finns det många IO punkter i ett kompakt utrymme, i andra är dessa fördelade över ett stort område.

 • Vissa system är placerade i en skyddad miljö, i andra är komponenterna utsatta för hårda industriella förhållanden.

 • I vissa maskiner är det nödvändigt att realisera strömförsörjningen från manöverskåpet, i andra kan den överföras direkt till konsumenten inom industrin med IP67 kapsling.

Den avgörande frågan uppstår oundvikligen:

Hur stöder Murrelektronik mig i min sökning efter en optimal automatiseringslösning för min applikation?

Ni har stor kunskap om era kärnprocesser. Vi har maximalt kunnande inom alla aspekter av automatiseringsteknik och decentraliserad fältinstallation. Vi samlar dessa styrkor för att skapa den perfekta automatiseringslösningen. Våra applikationsingenjörer följer er i analysen av era krav, i utvidgningen av det tekniska konceptet, i den ekonomiska utvärderingen och i beslutsprocessen.

Broschyr: Automationslösningar av Murrelektronik

Låt oss komma i kontakt med er!

Är ni intresserad av automatiseringslösningar för Murrelektronik? Ta sedan kontakt med oss. Vi hjälper er med era frågor angående installation.

 
Ange resultatet av det aritmetiska problemet.
captcha
* Obligatoriskt fält

Applikationer, Produkter, Koncept

Murrelektronik erbjuder hela sortimentet av automationsteknologiprodukter. Vi har sammanställt några spännande ämnen åt dig.
Alltid tillgänglig!
Vi tar hand om dina frågor...